Podpořte nás

Podpořte projekty, které plánujeme:
- kamenná galerie START ART (prostory)
- putovní letní festival krajinomalby, vždy z jiné oblasti Čech a Moravy za spolupráce okresního města (ubytování, doprava, materiál pro umělce, sponzorování výstavy)
- nakladatelství (finančně podpořte vydání knihy konkrétnímu autorovi)

Jak nás ještě podpořit?

Přivítáme konzultace odborníků k rozvoji sdružení v oblasti strategického plánování, trhu s uměním, marketingu a PR (chceme se dál učit a rozvíjet).

Darování:
Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru). Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižijící základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu :
Fyzické osoby:
Hodnotu daru lze odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2% daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10% ze základu daně.
Právnícké osoby:
Hodnotu daru lze odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5% daňového základu.
Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme.

Sponzorování:
Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za takové služby, vymezené smlouvou o reklamě nebo o spolupráci podle obchodního zákoníku.