Lidé Tripitaky

Představenstvo sdružení:

Mgr. Zdeněk Raiser
Předseda představenstva

Bc. Hana Klimentová
Členka představenstva

Pracovníci:

Koordinátorka projektových aktivit:
Ing. Tereza Vávrová

Psycholog:
Mgr. Pavel Strašák

Vedoucí obchodu Restart
Mgr. Pavla Bednáriková

Koordinátorka vrstevnického programu:
Mgr. et Mgr. Martina Dobrovolná

Web spolupráce:
Robert Tkáč