Tisková zpráva k uvedení divadelní premiéry v projektu První úspěch

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Tisková zpráva k uvedení divadelní premiéry v projektu První úspěch:
Paso a Paso(Cesta zraněného bojovníka)

Jedinečný projekt divadla v sociální akci s názvem „První úspěch“, iniciovaný občanským sdružením Tripitaka, představí první výsledky své práce. V pátek 9. 9. 2011 proběhne na sklepní scéně Centra experimentálního divadla v Brně inscenace Paso a paso (Cesta zraněného bojovníka.

První ze tří divadelních premiér projektu, který spojuje prvky divadla v sociální akci a sociálního, pracovního a psychologického poradenství, představí práci klientů občanského sdružení Tripitaka, tedy mladých lidí ve věku 16 až 26 let vyrůstajících bez biologických rodičů, v S.O.S. vesničkách, dětských domovech, domech na půli cesty. Právě tito mladí lidé si během půl roku práce v projektu (duben – září 2011) osvojili základy herectví, jevištní mluvy, pohybu a autorského psaní, aby se stali hlavními aktéry a spoluautory scénáře k připravované inscenaci, to vše pod vedením profesionálních divadelních autorek, režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové a dramaturgyně Anny Saavedra. Mladý tvůrčí tým obohatil také lektor dramaturgie Pavel Novák a scénografka Michaela Savová. Díky tomu se v představení Paso a paso (Cesta zraněného bojovníka) podařilo spojit svébytnou formu generační výpovědi se zcela specifickým materiálem, jakým byly životní zkušenosti, vzpomínky, historky a sny mladých lidí vyrůstajících bez biologických rodin.

Tyto sdílené příběhy se staly základem scénáře a postupně byly přetvořeny v divadelní tvar, inspirovaný uměleckými postupy work in progress, docu-dramatu, divadla fórum, voicebandu a v neposlední řadě také dramaterapií a iniciačními rituály přírodních národů. „Během práce s klienty jsme se dotkli právě tématu přechodových rituálů, provázejících vstup do dospělosti, nalezení vnitřního bojovníka a přijetí zodpovědnosti za svůj jedinečný příběh,“ popisuje režisérka projektu Janka Ryšánek Schmiedtová. A dramaturgyně Anna Saavedra dodává: „Často jsme se setkaly s určitou sentimentální lítostí, s jakou k těmto mladým lidem přistupuje jejich okolí. Oni sami se však této stigmatizaci brání. „Nejsme žádní chudáci“, slyšely jsme mnohokrát během zkoušení. „Ne, nejste chudáci, jste zranění bojovníci, víte o svých zraněních, ale jste silní a pokračujete v cestě, paso a paso, krok za krokem“, říkaly jsme jim my. Proto je toto představení takovou cestou zraněných samurajů, kteří to nevzdávají, i když je pro ně souboj s realitou mnohdy velmi tvrdý.“

V projektu „První úspěch“ na stejném principu dále vzniknou další dvě divadelní premiéry, které během šesti měsíců herecké práce na poloviční úvazek doprovázené sociálním a pracovním poradenstvím pomohou těmto mladým lidem s integrací na pracovní trh a řešením dalších nezbytných existenčních otázek. Režisérem příští divadelní inscenace s klienty občanského sdružení Tripitaka bude Jiří Honzírek, kmenový režisér nezávislého profesionálního divadla Feste, které se projektům sociálně a politicky angažovaného divadla dlouhodobě věnuje.

Projekt realizuje Tripitaka, o.s. v partnerství s Centrem experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR.
Následující dvě premiéry se odehrají v březnu a v červnu 2012. Projekt potrvá od 1. 12. 2010 do 31. 8. 2012.
Na realizaci projektu a na přímé práci s klienty se podílejí:
Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Raiser
Sociální pracovnice: Mgr. Šárka Kropáčková
Psycholog: Mgr. Pavel Strašák