Lada Knápková

Lada Knápková"Narodila jsem se v Brně roku 1981, Fakultu Výtvarných uměni jsem dokončila roku 2009 u doc.Petra Kvíčaly jako MgA. Vystavovala jsem např. ve foye Městského divadla v Brně, v Redutě a galerii Ars. Po skoncení studia jsem odjela na 13 měsíců do Egypta, od navratu žiji a tvořím v Brně. Na strankách Tripitaky představuji serii Dots, jíž se od roku 2003 průbežně zabývam. Mé obrazy se dají jen těžko analyticky rozložit. Jsem žena a můj přístup je syntetický. Obrazy mapuji cestu svého vnitřního vyvoje - transformace, která probíhá uvnitř i navenek - jsou pro mne prostředkem komunikace, záznam prožíváni, které nelze vyjádřit verbální cestou. Z původně dekorativního významu tečky se během let stal symbol. Představuje pohyb energie, ktera prochází všim co je - ne každý si ji uvědomuje, ale všichni ji určitým způsobem cítíme. Mění se, přelévá, vibruje, zdánlivě mizí a znovu se objevuje v nové nepoznané podobě. Poslední dva roky mne zajímá tema Země a ženské zemité energie a způsob mé tvorby se čím dál více přibližuje šamanskému rituálu. Vytvářím tetování založená na posvátné geometrii a tvořená na míru konkrétního člověka."