Poslání

Poslání Tripitaky

Tripitaka, o.s se pohybuje na hranicích tří oblastí:
umění, sociální práce a vzdělávání. Viz. obrázek:

Cílem sdružení je dále:
1. Podpora začínajících výtvarných umělců a umělců národnostních menšin v ČR
2. Podpora začínajících literátů a literátů národnostních menšin v ČR
3. Rozvoj vzdělanosti v oblasti kultury