Komunitní centrum Barvy brněnského Bronxu pro osoby s duševním onemocněním

Projekt navazuje na dlouholetou komunitní práci žadatele v lokalitě a předchozí projekt Barvy brněnského Bronxu, umožní dosáhnout širší sociální změny místního společenství aktivizací a zplnomocněním obyvatel SVL Brno-Zábrdovice (tzv. brněnský Bronx), umožní jim pojmenovat vlastní potřeby a zapojit se do jejich řešení a tím zlepšit komunikaci jak mezi obyvateli SVL navzájem, tak dalšími partnery (vedení obce, NNO). Primární CS jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt trvá od 01.07.2023 do 30.06.2026.

Cíl projektu:
Přispět k vytvoření místní otevřené a samostatné komunity, která je aktivně zapojena do demokratické společnosti a kterou charakterizuje:
- pocit bezpečí
- vzájemný kontakt, spolupráce a důvěra
- schopnost samostatně a aktivně ovlivňovat své okolí
- zdravé životní strategie
- jednání s ohledem na životní prostředí
- učení se, kreativita a inovace

Výsledky:
- mobilizace místních zdrojů a aktérů
- rozvoj sousedských vztahů
- živá vize rozvoje komunity a lokality brněnského Bronxu
- rozvoj kompetencí cílové skupiny nutných k zapojení se do širší společnosti a k realizaci sdílené vize

Klíčové aktivity:
01 Mapování kontextu komunity a potřeb členů komunity
02 Práce na tématu a potřebách komunity
03 Tvorba sociální sítě a vazeb komunity na aktéry
04 Vzdělávání realizačního týmu a aktivních členů komunity
05 Odborná/metodická podpora, supervize realizačního týmu
06 Evaluace / vyhodnocení komunitní práce se zapojením komunity

Kontakt:
Vedoucí sociální komunitní pracovník
Mgr. David Oplatek
Tel.: 725 741 376
E-mail: davidaoplatek@gmail.com