Projekt Tréninková pracovní místa Restart Shop Brno

Projekt se zabývá podporou získávání pracovních návyků, zkušeností a kompetencí k hledání navazujícího zaměstnání u mladých nízko
kvalifikovaných lidí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dvouletý projekt byl zahájen 1. 2. 2020.

Vytváří tréninková pracovní místa v obchodě s nezávislými módními značkami Restart (Veveří 10, Brno - střed).

Během 2 let se na tréninkových místech trvajících 4 měsíce vystřídá 18 klientů na plný úvazek. Restart vznikl za podpory dánské nadace a tento projekt na něj navazuje a rozšiřuje práci s CS.

Tisková zpráva 6. ročníku festivalu Ghettofest, 9.5.2017

Festival Ghettofest po šesté: Básníci v káznici, Amaro Records, hudba, divadlo i tanec

Projekt Moje první práce

Projekt Moje první práce se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Brně a okolí (zejména dětské domovy), realizuje aktivity směřující k jejich začlenění na trh práce.

Projekt nabízí pro celkem 15 klientů:
- individuální poradenské, rozvojové a motivační aktivity
- tréninková pracovní místa po dobu 6 měsíců na plný úvazek u vybraných zaměstnavatelů
- mentoring přímo na pracovišti
- podporu při hledání navazujícího zaměstnání

Jedná se o práci v hostelu, v kavárně, v obchodě s módou, v neziskové organizaci a v ZOO Brno.

Nabízíme:

Gypsy MaMa

Od září 2015 byla zahájena výroba značky Gypsy MaMa a zároveň byla otevřena prodejna Restart na Kopečné ulici č. 9 v Brně.

Oblečení lze objednat na: www.gypsymama.cz

Stránky brněnské prodejny Restart: www.restart-brno.cz

Vznikl tak sociální podnik, který zaměstnává mladé lidi, klienty DROM, kteří v obchodě Restart prodávají a podílí se také na navrhování a výrobě značky Gypsy MaMa.

O projektu Gypsy MaMa

Tisková zpráva: Premiéra divadelního představení Samodiva /divadelní blues pro sólo matky/

Tripitaka, o.s. a Centrum experimentálního divadla, p.o. v rámci projektu „Divadlo žen a mužů“ uvádí premiéru inscenace:

Samodiva /divadelní blues pro sólo matky/
- unikátní projekt divadla v sociální akci

Deset nezaměstnaných matek samoživitelek, deset sólo matek, prošlo v březnu 2013 výběrovým řízením. Na šest měsíců (od dubna do září 2013) tak získaly smlouvu, byly zaměstnány v projektu Divadlo žen a mužů. O co jde? O unikátní projekt divadla v sociální akci iniciovaný občanským sdružením Tripitaka a Centrem experimentálního divadla v Brně.

Projekt Expedice Irsko

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na aktivní začleňování nezaměstnané nebo neaktivní znevýhodněné mládeže ve věku 15 - 29 let. Pro její aktivizaci je využíván v souladu s evropskou iniciativou ALMA nástroj mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže.

Tisková zpráva Faktor K

Bývalá káznice ožije festivalem Faktor K

9. říjen 2019

Odborná konference a zároveň umělecká přehlídka. Takový program čeká od 15. do 19. října 2019 bývalou káznici v Bratislavské 68. Multižánrový festival Faktor K si klade za cíl poukázat na historickou a budoucí stopu památkově chráněného objektu bývalé věznice uprostřed pulzující lokality, k jejímuž pozitivnímu rozvoji může svou novou náplní přispět.

Tisková zpráva Ghettofest 2019

Osmý ročník festivalu Ghettofest: Bronx se mění

Jednodenní festival Ghettofest 8. června od 14 do 22 hodin naváže na již sedm předchozích ročníků, které se společně zaměřují na propojování různých kultur a vyvracení stereotypů panujících o oblasti přezdívané také “brněnský Bronx”. Ghettofest je pouličním festivalem nabízejícím během jednoho dne pestrý program akcí odehrávajících se na různých místech lokality včetně parku Hvězdička, prostoru bývalé káznice nebo v Muzeu romské kultury. Cílem brněnského multižánrového festivalu Ghettofest je každoročně otevřít vyloučenou lokalitu v oblasti mezi ulicemi Bratislavská a Hvězdová a všem návštěvníkům bez rozdílu umožnit společně prožít den strávený v pozitivní festivalové atmosféře.

Komunitní centrum Barvy brněnského Bronxu pro osoby s duševním onemocněním

Projekt navazuje na dlouholetou komunitní práci žadatele v lokalitě a předchozí projekt Barvy brněnského Bronxu, umožní dosáhnout širší sociální změny místního společenství aktivizací a zplnomocněním obyvatel SVL Brno-Zábrdovice (tzv. brněnský Bronx), umožní jim pojmenovat vlastní potřeby a zapojit se do jejich řešení a tím zlepšit komunikaci jak mezi obyvateli SVL navzájem, tak dalšími partnery (vedení obce, NNO). Primární CS jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením.

Projekt trvá od 01.07.2023 do 30.06.2026.

Cíl projektu: