Lidé Tripitaky

Představenstvo sdružení:

Mgr. Zdeněk Raiser
Předseda představenstva

Bc. Hana Klimentová
Členka představenstva

Pracovníci:

Projekt Moje práce práce:
Julie Baštová

Psycholog:
Mgr. Pavel Strašák

Vedoucí obchodu Restart:
Jitka Štěpánková

Vedoucí komunitní sociální pracovník:
Mgr.David Oplatek

Vedoucí komunitní kavárny Café in the Ghetto:
Miloslava Nechaj Skácelová