Projekt Expedice Irsko

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na aktivní začleňování nezaměstnané nebo neaktivní znevýhodněné mládeže ve věku 15 - 29 let. Pro její aktivizaci je využíván v souladu s evropskou iniciativou ALMA nástroj mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže.

Projekt Expedice Irsko se zaměřuje na mladé lidi opouštějící institucionální zařízení v Jihomoravském kraji a okolí (dětské domovy, výchovné ústavy, SOS dětské vesničky, domy na půli cesty,pěstounskou péči), realizuje aktivity směřující k jejich pracovní aktivizaci a zapojení se na pracovní trh.

Projekt nabízí:
- kariérní a rozvojové poradenství
- přípravné workshopy a individuální jazykové kurzy
- 3 měsíční pracovní v irském Dublinu u zaměstnavatelů vybraných na míru
- podporu při hledání navazujícího zaměstnání

PROGRAM PROJEKTU ZAĆÍNÁ 1. 11. 2023
Přípravná fáze: angličtina, přípravné workshopy, kariérní a další poradenství od 1. 11. 2023 do 31. 1. 2024

Stáže v irském Dublinu: týden jazyková škola, zbytek stáž u vybraného zaměstnavatele na míru od 1.2. 2024 do 30. 4. 2024

Fáze po návratu: pomoc s hledáním navazujícího zaměstnání, další poradenství, workshopy od 1. 5. 2024 do 31. 7. 2024

Hrazeny jsou přípravné kurzy a poradenství, letenky, pojištění, pobyt v rodinách v Dublinu, zajištění stáže, kapesné.

Cílová skupina

Zahraniční stáž je určena pro mladé lidi, kteří mají zkušenost s výchovou v dětském domově, výchovném či diagnostickém ústavu, SOS dětské vesničce, domu na půli cesty či jiné podobné instituci a aktuálně nestudují ani nepracují.

Podmínkou pro vstup do projektu je věk 18 – 30 let a ukončené základní či střední vzdělání.

Účast je možná do 3 let po odchodu z institucionální výchovy či pěstounské péče.
U uchazečů o zaměstnání s dosaženým základním vzděláním není institucionální výchova podmínkou pro vstup do projektu.

V projektu se stáže zúčastní maximálně 12 zájemců.

Realizátor projektu

Organizace Tripitaka z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře znevýhodněných mladých lidí na trhu práce (např. projekt První úspěch, Moje první práce, Restart fashion shop), dále vytváří zajímavé příležitosti pro začínající umělce, organizuje kulturní akce a setkání a významně se podílí na rozvoji oblasti tzv. brněnského Bronxu (Ghettofest, Gypsy MaMa, Barvy Brněnského Bronxu).
Podrobnosti na www.tripitaka.cz

Přínosy pro účastníky

- Cenné pracovní zkušenosti ze zahraničí
- Zvýšená šance uplatnit se na trhu práce po návratu do ČR
- Aktivní užívání angličtiny a zvýšení jazykové úrovně
- Významná finanční podpora během stáže
- Ušetřené finance pro lepší start po návratu ze zahraničí
- Individuální i skupinovou podporu mentora a psychologa po celou dobu projektu
- Navázání nových vztahů a přátelství s účastníky projektu
- Rozvoj osobních i profesních znalostí a dovedností
- Poznání irské kultury, Dublinu a jeho okolí
- Možnost cestovat a získávat nové zážitky
- Následná podpora při hledání zaměstnání po návratu do ČR

Máte dotazy? Znáte někoho, kdo by mohl mít o účast v projektu zájem?
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 739 479 393
E-mail: raiser@seznam.cz

Rádi vám zodpovíme všechny dotazy a upřesníme podmínky projektu.