Projekt Tréninková pracovní místa Restart Shop Brno

Projekt se zabývá podporou získávání pracovních návyků, zkušeností a kompetencí k hledání navazujícího zaměstnání u mladých nízko
kvalifikovaných lidí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Dvouletý projekt byl zahájen 1. 2. 2020.

Vytváří tréninková pracovní místa v obchodě s nezávislými módními značkami Restart (Veveří 10, Brno - střed).

Během 2 let se na tréninkových místech trvajících 4 měsíce vystřídá 18 klientů na plný úvazek. Restart vznikl za podpory dánské nadace a tento projekt na něj navazuje a rozšiřuje práci s CS.

Cílem projektu je dlouhodobě zapojit 18 osob z cílové skupiny z Brna na trh práce, které by si jinak samy nepomohly, a to nejpozději do skončení projektu.

Projekt se skládá ze tří provázaných aktivit, které povedou skrze konkrétní výstupy k výsledkům, kterými jsou nově nabyté kompetence a dovednosti účastníků z cílové skupiny.

Výsledkem klíčových aktivit návyků a získávání pracovních zkušeností) u cílové skupiny bude:

- první pozitivní 4 měsíční pracovní zkušenost a praxe, kterou může klient prokázat zápočtovým listem u zaměstnavatele
- pracovní návyky dostatečné k fungování na běžném pracovním místě a k jeho dlouhodobému udržení
- zkušenosti a dovednosti vhodné k práci na mnoha pracovních pozicích, které nevyžadují vysokou kvalifikaci či specializaci.

Kontakt:
Vedoucí obchodu a sociální asistentka:
Kateřina Tmějová
Tel.: 777 536 426
E-mail: restartbrno@gmail.com