Tisková zpráva o zahájení projektu "První úspěch"

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Na pomezí divadla a sociální práce se pohybuje projekt s názvem „ První úspěch“, který od prosince 2010 realizuje v Brně občanské sdružení Tripitaka díky finanční podpoře ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je prostřednictvím poutavé a ucelené pracovní zkušenosti, která je navíc doplněna i poradenskou podporou sociální pracovnice a psychologa, pomoci vytipované cílové skupině k lepšímu uplatnění na pracovním trhu. Jedná se o mladé lidi ve věku 16 až 26 let, kteří vyrůstali bez biologických rodičů, nejčastěji v dětských domovech nebo SOS vesničkách, a kteří se často po opuštění příslušných institucí ocitají bez zkušeností a zázemí dezorientováni v tvrdé pracovní a životní realitě.

V rámci projektu jsou vybraní klienti zaměstnáni na částečný úvazek jako herci a profesionální tým zahrnující režisérku, dramaturgyni, scénografa a další divadelní profese je provede základní hereckou přípravou, na kterou naváže realizace jedinečného divadelního představení.

Tomu, že projekt neplní jen čistě sociální funkci, ale má i určité umělecké ambice napovídá fakt, že partnerem projektu je Centrum experimentálního divadla (CED) v čele s jeho ředitelem profesorem Petrem Oslzlým, který převzal roli garanta umělecké části projektu.

Iniciátorem projektu je jeho manažer Zdeněk Raiser, který se inspiroval na stáži v dánském městě Aarhus, kde podobné divadlo úspěšně pracuje s problémovou dospívající mládeží. K nápadu upravit projekt na české prostředí a lehce pozměněnou klientelu pak nebylo daleko.

Projekt počítá se třemi půlročními běhy, každý je vždy pro 10 klientů. Prvních deset vybraných je již naplno zapojeno v hereckých přípravách, ale i v dalších programech, které zahrnují např. finanční poradenství nebo bilanční diagnostiku. První skupina klientů, kteří absolvují tento úvodní běh a rozjíždí tak vlastně celý rok a půl trvající program je pestrá co do věku, osobní historie, tak i temperamentu a osobního projevu.

Příslibem pro nevšední divadelní zážitek může být i to, že budou v rámci představení zpracovány i osobní příběhy některých aktérů.

Premiéra proběhne po intenzivních letních zkouškách v září 2011 ve sklepní scéně divadla Husa na Provázku.

Kontakty:

Manažer projektu:
Mgr. Zdeněk Raiser
Tel.: 739 479393
E-mail: raiser@seznam.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Šárka Kropáčková
Tel.: 734 653780
E-mail: skropka@volny.cz

Psycholog:
Mgr. Pavel Strašák
Tel.: 736 609657
E-mail: pstrasak@volny.cz

PR:
Hana Klimentová
Tel.: 725 586864
E-mail: skalenda@seznam.cz

Adresa Klientského centra:
Poštovská 6, 602 00, Brno