Tisková zpráva k uvedení druhé premiéry projektu První úspěch

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Tripitaka, o.s. a Centrum experimentálního divadla, p.o. v rámci projektu „První úspěch“
uvádějí

Show4Business
V České republice je zhruba 140 dětských domovů a 35 kojeneckých ústavů. „Jsem z děcáku a jsem rád!“

premiéra: 23. 3. 2011 v 19.30
Sklepní scéna divadla Husa na provázku, CED, Zelný trh 9, Brno

Social drama. Docu drama.
Jedinečný projekt divadla v sociální akci.

„Už jsem skutečná herečka, hraju s rozkoší, strhuje mě to, jsem na jevišti šťastná a připadám si krásná. A teď, co jsem tady, přemýšlím a cítím, že každým dnem jsem trochu silnější.“

Inscenace Show4Business staví na práci klientů občanského sdružení Tripitaka, tedy mladých lidí ve věku 16 až 26 let vyrůstajících bez biologických rodičů, v S.O.S. vesničkách, dětských domovech, domech na půli cesty. Právě tito mladí lidé si během půl roku práce v projektu (říjen 2011 – březen 2012) osvojili základy herectví, jevištní mluvy, pohybu a improvizace, aby se stali hlavními aktéry a spoluautory scénáře k připravované inscenaci, to vše pod vedením profesionálních divadelních autorů.

Podstatnou složkou inscenace jsou autentická vyjádření herců o svých profesních snech a směřováních.

„Jsem herec. Jsem herečka. Jsem Hamlet. Jsem Julie. Hrajeme divadlo!
Jsem kuchař. Jsem kovář. Jsem učitelka. Musí se pracovat! Čechov, Shakespeare. Drama.
Co dělám celé dny? Co jím? Co čtu? Jak se mám…? Život.“

Inscenace Show4Business pracuje s prvky dokumentárního divadla a divadla v sociální akci.
Projekt „První úspěch“ má za cíl pomoci klientům integrovat se na pracovní trh. A inscenace z tohoto cíle přímo vychází. Scénář vznikal formou koláží, kde vedle sebe stojí jak jednotlivé ryze divadelní monology „velkých básníků“, tak osobní výpovědi jednotlivých herců. V jedné rovině vidíme výsledky jejich půlroční divadelní práce. Vidíme, jak zvládají hereckou práci, jak interpretují

dané dramatické role, jak mluví a jak se hýbou na jevišti. V rovině druhé vidíme, jak vnímají svou roli na poli pracovního trhu. Jaká je jejich vysněná profese, co je její náplní a jak moc je pro ně práce důležitá. Kdo jsem? Jsem Hamlet? Jsem kuchař?

Režie: Jiří Honzírek
Scénář: Kolektiv
Dramaturgie: Katarína K. Koišová
Lektor dramaturgie: Jan Pohořelický
Scénografie: Alžběta Hanzlová
Pohybová spolupráce: Kateřina H. Hanzlíková
Tutor režie: Vladimír Morávek
Tutor dramaturgie: Petr Oslzlý

Hrají: Eliška, Jiřina, Martina, Honza, Pavel, Pepa, Martin, Honza, Lukáš

V rámci projektu „První úspěch“ vznikne na jaře 2012 i třetí divadelní projekt. Režisérem této inscenace s klienty občanského sdružení Tripitaka bude Pavel Baďura. Premiéra se odehraje v červnu 2012.

Projekt realizuje Tripitaka, o.s. v partnerství s Centrem experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je financován ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR.
Na realizaci projektu a na přímé práci s klienty se podílejí:
Manažer projektu: Mgr. Zdeněk Raiser
Sociální pracovnice: Mgr. Šárka Kropáčková
Psycholog: Mgr. Pavel Strašák

Kontakt: e-mail: raiser@seznam.cz, tel.: 739 479393
Fotografie, text této tiskové zprávy a další informace o projektu První úspěch jsou k dispozici v elektronické podobě na: www.tripitaka.cz

Při zveřejnění informací o projektu je třeba otisknout logo OP LZZ a větu: „Projekt je financován z prostředků ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.“