Vrstevnický program Tripitaka

O co jde?

Cílem vrstevnického programu je poskytnout mladým lidem vyrůstajícím bez zázemí biologické rodiny podporu ve formě pravidelných a dlouhodobých setkávání a konzultací s o něco málo starším dobrovolníkem (vrstevníkem). Program je původně koncipován jako doplněk k projektu Moje první práce, v průběhu kterého má 12 vybraných klientů z dětských domovů získat první pracovní zkušenosti, záměrem je ale vytvořit co nejudržitelnější a nejtrvalejší platformu, která by v podobě asistencí přetrvala i do budoucna.

Jak program funguje?

Program je založen na pravidelném setkávání dobrovolníků s klienty, kteří vytváří stálé dvojice, napárované většinou podle společných zájmů. Schůzky probíhají vždy s frekvencí jednou týdně a trvají v rozmezí od 1 do 3 hodin. Náplň setkávání se odvíjí od vzájemné domluvy klienta s dobrovolníkem a může jít o nejrůznější volnočasové aktivity, od návštěv kulturních institucí, po sport, doučování, procházky po městě nebo výlety do jeho okolí. Využívat přitom mohou volné a zlevněné vstupy do některých brněnských kin a divadel. Cílem je zpestřit mladým lidem z dětských domovů jejich každodennost a připravit je na přechod do života dospělosti.

Kdo je cílová skupina?

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku do 26 let, kteří žijí v dětských domovech nebo bez podpory vlastní biologické rodiny. Ti se v tomto věku často ocitají v rizikovém období, kdy jim po odchodu z ústavní péče chybí pomocná ruka. Právě v této situaci je proto klíčové usnadnit jim přechod do běžného života a na trh práce. Systém o něco starších průvodců-asistentů by měl být účinný hlavně s ohledem na to, že mladí lidé nezřídka přijímají informace lépe a ochotněji od svých zkušenějších vrstevníků. Vrstevnický program má v tomto případě podobu „jeden na jednoho“, což by mělo přispět k vytvoření trvalé a relativně pevné vazby.

Dobrovolníci jsou většinou studenti ve věku do 30 let, studující v Brně. V podobné verzi navíc zatím v této lokalitě žádný další srovnatelný program nefunguje. Dobrovolníkům nabízíme profesionální proškolení, pojištění, pravidelné supervize, certifikát o účasti v programu, případně praxi pro školu v neziskové organizaci.

Kontakt:

Koordinátorka vrstevnického programu:
Mgr. et Mgr. Martina Dobrovolná
Tel.: 774 155917
E-mail: dobrovolna.m@gmail.com