Projekt Divadlo žen a mužů

web-ESF-LOGO-CELEK-BARVA-tr.gif

Projekt Divadlo žen a mužů probíhal od 1. 12. 2012 do 30. 4. 2014, tedy po dobu 17 měsíců.

Příjemcem podpory byla Tripitaka, o.s. a na realizaci se významně podílel i partner projektu s finanční účastí brněnské Centrum experimentálního divadla, p.o.

Cíle projektu byly po všech stránkách naplněny.

Výběr klientek do programu - cílovou skupinou projektu byly nezaměstnané matky samoživitelky po rodičovské dovolené, do výběrového řízení se přihlásilo přes 80 nezaměstnaných maminek samoživitelek převážně z Brna, které prošly dvoukolovým výběrovým řízením. Nakonec jsme vybrali 10 z nich jako nejvhodnější pro projekt.

Zapojení a motivace zaměstnavatelů – v rámci projektu proběhly čtyři genderové audity v organizacích: Hartman - Rico, s.r.o., Dětský domov Dagmar, Centrum experimentálního divadla, p.o. a Centrum volného času Lužánky. Na genderové audity navazovalo v organizacích vzdělávání pro management, jehož cílem byl rozvoj přístupu k rovným příležitostem žen a mužů a implementace doporučení z auditu. Audity s následnými workshopy výrazně přispěly k atmosféře a přístupu k rovným příležitostem u všech zaměstnavatelů.

Realizace divadelního představení – 10 žen z cílové skupiny prošlo kurzem hereckých dovedností a na základě svých autentických životních zážitků vytvořily pod vedením režisérky Janky Ryšánek Schmiedtové a dramaturgyně Anny Saavedry divadelní inscenaci: Samodiva – divadelní blues pro sólo matky. Premiéra proběhla v září 2013 na sklepní scéně divadla Husa na Provázku, partnera projektu. Následovalo 5 dalších repríz. Hra se setkala s maximálním úspěchem a zájmem, jak cílových skupin a společnosti, tak i médií.

Další umístění klientek na trhu práce – účastnice projektu prošly s psychologem bilanční diagnostikou, kariérním a dalším poradenstvím. Dále s nimi individuálně pracovala manažerka projektu a koordinátorka aktivit tak, aby se dále umístily na trhu práce. Tato snaha měla úspěch a na trhu práce se z 10 umístilo 7. Většinou jde o zkrácené úvazky: sociální asistentka, pracovnice v cizojazyčné mateřské školce, restaurační zařízení (2), úklid (2), kadeřnictví. Další se vrátila ke studiu na VŠ, další začala podnikat.

Šíření výstupů projektu a osvěta – v rámci této aktivity vznikl časosběrný dokument Blues pro sólo matky. Režisérka Iveta Grófová s filmovým štábem sledovala maminky od počátku projektu, přes společné aktivity až po premiéru. Dotáčela ještě jejich situace a osudy na podzim po premiéře. Film je zdařilou a působivou výpovědí o situaci žen samoživitelek v naší společnosti. Film uvede ČT na podzim 2014.

Projekt úspěšně absolvovalo 10 klientek při 184 podpořených osobách - dalšími byli zástuci z neziskovího sektoru pracující s cílovou skupinou, úřednící a politici, další matky samoživitelky, učitelé ze souvisejících oborů VŠ.

Bylo vytvořeno a po dobu půl roku udrženo 10 pracovních míst na 0,5 úvazku. Byly vytvořeny 2 produkty: divadelní hra Samodiva – blues pro sólo matky a časosběrný dokumentární film Blues pro sólo matky.

Na projektu se podílela genderová expertka Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. z oboru genderových studií MU.

Byla vydána 1 tisková zprávy, uspořádána 1 tiskové konference k představení, vyšly články v denících i na internetových portálech. ČT odvysílala několik reportáží, nejvyšší sledovanost měla reportáž v pořadu 168 hodin. Projekt má své fanoušky na sociálních sítích.

Projekt pokračuje - divadelní představení žije dále, představení bylo uváděno na různých festivalech (Bratislava, Ostrava, Jihlava) či zváno na hostování do divadel (Praha, Zlín), partner projektu CED jej zařadil na stálý repertoár. Od září 2013 proběhlo 25 repríz a samotnou inscenaci shlédlo přes 1200 diváků.

Odkazy:
Kateřina Tučková Svět podle Samodivy v Divadelních novinách:
http://www.divadelni-noviny.cz/svet-podle-samodivy

FB stránky s množstvím fotografií a dalších odkazů:
https://www.facebook.com/DivadloSamodiva?fref=ts

Stručná informace k časosběrnému dokumentárnímu filmu Blues pro sólo matky slovenské režisérky Ivety Grófové:
http://www.csfd.cz/film/374796-blues-pro-solo-matky

Projekt byl financován z prostředků OP LZZ ESF a rozpočtu ČR.
Výše dotace činila 3 934 102, - Kč a byla z 99% vyčerpána.