O projektu První úspěch

O projektu První úspěch

Tripitaka, o.s. byla podpořena z Evropského sociálního fondu. Projekt OP LZZ byl zahájen 1. prosince 2010.

Projekt První úspěch vychází z projektu dánského divadla OPGANG2 (www.opgang2.dk), které pracuje s dospívající mládeží v dánském městě Aarhus.

Projekt realizovalo občanské sdružení Tripitaka spolu s partnerem projektu Centrem experimentálního divadla,
příspěvkovou organizací města Brna. Projekt trval do 31. 8. 2014.

Cílová skupina:

Mladí lidé do 26 let věku vyrůstající bez rodin, mladí lidé, kteří opustili dětský domov nebo výchovný ústav, nemají rodinné zázemí, jsou bez práce a ohroženi sociálním vyloučením.

Mnozí prošli dalšími resocializačními programy a jsou celkově zaměstnatelní, potřebují jen motivovat a aktivizovat, pracovní zkušenost, dovednosti k hledání práce a orientaci na pracovním trhu.

Projekt byl zařazen do Sborníku sociálních inovací MPSV.

Výběr klientů to programu – projekt se skládal ze tří běhů programu, vždy po 10 klientech, ti byli pečlivě vybíráni ve výběrových řízeních i za pomoci psychologa tak, aby projekt mohli dobře absolvovat. Výběr se celkem zdařil, o čemž svědčí naplnění monitorovacích indikátorů.

Bilanční diagnostika, pracovní poradenství - všichni klienti, kteří absolvovali program, zároveň prošli bilanční diagnostikou s psychologem a pracovním poradenstvím. Tato aktivita byla prospěšná pro jejich další uplatnění na pracovním trhu

Tvorba pracovních míst – divadelní představení – klienti zároveň byli zaměstnáni jako herci a u partnera projektu pod vedením uměleckého realizačního týmu připravovali divadelní představení na základě jejich autentických životních příběhů a zkušeností. Byly vyprodukovány tři divadelní hry, které byly uváděny na scéně partnera projektu, a všechny sklidili zasloužený úspěch u veřejnosti.

Jedná se o hry:
Paso a paso – cesta zraněného bojovníka, řežie Janka Ryšánek Schmiedtová
Show4Business, režie Jiří Honzírek
Zrcadlo v mym pokoji, režie Pavel Baďura

Vznikl tak divadelní triptich, kdy první inscenace zachycuje období vyrůstání v náhradní rodinné péči, druhá popisuje současnost a možnosti uplatnění se na pracovním trhu a třetí se zabývá budoucností těchto mladých lidí.

Zprostředkování zaměstnání, návaznost na zaměstnavatele – v rámci této aktivity všichni klienti prošli workshopy pracovního poradenství a koučováním pro hledání navazujícího zaměstnání, zároveň byla navázána spolupráce s některými zaměstnavateli a NNO v regionu poskytující speciální zaměstnávání.

O úspěšnosti nejen této aktivity svědčí počet 20 klientů, kteří nalezli uplatnění na trhu práce.

Na konci projektu byl upořádán festival s odbornou diskuzí v Divadle Husa na provázku, kdy byly všechny tři hry uvedeny během jediného dne.

Projekt úspěšně absolvovalo 27 klientů při 34 podpořených osobách. Byla vypracována motodika programu pro mladé lidi vyrůstající bez rodin, která se soustředí zejména na praxi teatro-terapie.

Byly vydány 4 tiskové zprávy, uspořádány 3 tiskové konference k představením, vyšly články v měsíčníku MČ Brno-střed, v oborových časopisech, Divadelních novinách i v denících, bylo odvysíláno několik reportáží na ČT.

Zároveň byl natočen dokumentární film Cesta zraněného bojovníka o vzniku představení Paso a Paso - cesta zraněného bojovníka, režie Alena Chládková.

O projektu vznikly tři diplomové práce na různých VŠ.

Záznamy divadelních inscenací lze nalézt na následujících odkazech:
https://www.youtube.com/watch?v=NY5dwFT14JE&index=5&list=UUZ_px2GHwj2A4v...

https://www.youtube.com/watch?v=qJycK7Aesx8&index=2&list=UUZ_px2GHwj2A4v...

https://www.youtube.com/watch?v=lz17KL-IJdc&index=6&list=UUZ_px2GHwj2A4v...

Představení hostovala na festivalech v Hradci Králové, v Jihlavě a v Banské Bystrici, Paso a Paso hostovalo v pražském Dejvickém divadle.

Projekt byl financován z prostředků OP LZZ ESF a rozpočtu ČR.
Celková výše dotace činila 5088436,- Kč.